top of page

ZPRAVODAJ NOTES.UG

Návrh bez názvu (3).png
hardcover-book-mockup (3).png

Součástí naší mise je také přiblížit život v Ugandě a tamní kulturu lidem v naší domovině. Přemýšleli jsme, jak tento úkol uchopit a nyní už vám můžete ukázat výsledek. Tímto bychom vám chtěli představit náš zpravodaj Notes.ug, zápisník z Ugandy!

V úvodním čísle jsme představili Ugandu a okres Nebbi poměrně zeširoka. Ve druhém a třetím  čísle vás už čeká spousta detailnějších zajímavostí pod taktovkou Anežky Česalové a Niny Vilčekové. Doporučujeme k sobotní snídani!

bottom of page