ZPRAVODAJ NOTES.UG

Návrh bez názvu (3).png

Součástí naší mise je také přiblížit život v Ugandě a tamní kulturu lidem v naší domovině. Přemýšleli jsme, jak tento úkol uchopit a nyní už vám můžete ukázat výsledek. Tímto bychom vám chtěli představit náš zpravodaj Notes.ug, zápisník z Ugandy!

V úvodním čísle jsme představili Ugandu a okres Nebbi poměrně zeširoka. Ve druhém čísle vás už čeká spousta detailnějších zajímavostí pod taktovkou Anežky Česalové a Niny Vilčekové. Doporučujeme k sobotní snídani!

třetí číslo našeho zpravodaje vyjde 25. 5. 2021