top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

Vyšlo druhé číslo našeho zpravodaje

1f1ec-1f1e7_edited.png

The second issue of our bulletin has been published

Petr Janota

25. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Naše stážistky, Nina Vilčeková a Anežka Česalová, vám s radostí představují druhé číslo našeho zpravodaje Notes.ug, zápisník z Ugandy. A my musíme potvrdit, že tohle číslo je ještě lepší než to první. Začtěte se do historie Ugandy a poslechněte si k tomu hudební podkres, který vám holky schovaly v odkazech. Tohle si nesmíte nechat ujít!

1f1ec-1f1e7_edited.png

Our interns, Nina Vilčeková and Anežka Česalová, are pleased to present the second issue of our bulletin Notes.ug - a notebook from Uganda. And we have to confirm that this number is even better than the first one. Get into the history of Uganda and listen to the musical background that the girls have hidden in the links. You must not miss this!

Úvodní slovo: Milé čtenářky, milí čtenáři, jak už záhy bude měsíční tradicí, přinášíme vám vyprávění o jedné krásné zemi, Ugandě. Tentokrát půjdeme ještě o krok dál a představíme vám země rovnou dvě. V dnešním úvodním, a proto o něco delším čísle, vás provedeme v kontextu naší české historie tou ugandskou a podíváme se tak, co jsme dělali, když Uganda prožívala své vrcholy a pády, a jak se dařilo Uganďanům, když jsme my prožívali ty své. A kam jsme se za ta léta dostali? O tom se přesvědčujeme každé ráno a každý den. Ale do jakého rána se probouzejí obyvatelé Ugandy? Vyzkoušíme si to v druhé části dnešního zpravodaje. Věříme, že se z poznávání ugandských koutů, těch každodenních i těch minulých, těch světlých jako těch stinných, budete těšit tolik, jako se z nich těšíme my. Přejeme vám příjemné čtení,
Anežka a Nina
(odkaz na celý zpravodaj najdete v sekci O nás - Zpravodaj)

Foreword: Dear readers, as soon as to be a tradition, we bring you a story about one beautiful country, Uganda. This time we will go one step further and introduce you to two countries. In today's slightly longer issue, we will take you through Ugandan history in the context of our Czech history and look at what we did when Uganda experienced its ups and downs and how the Ugandans did when we experienced ours. And where have we gone over the years? In the second part of today's bulletin we will show you how an ordinary Ugandan day looks like. We believe that you will enjoy exploring the Ugandan corners, the everyday and the past, the bright ones as the shadowy ones, as much as we enjoy them. We wish you a pleasant reading,
Anežka and Nina
(link to the bulletin can be found in the section About us - Bulletin)

bottom of page