top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

Vyšel o nás článek na Novinky.cz: Lékařka ze Strakonic bojuje s covidem v Ugandě.

1f1ec-1f1e7_edited.png

New article published about us: A doctor from Strakonice is fighting covid in Uganda.

10. 8. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Příběhy lékařů, kteří se přidali k velkým organizacím, jako jsou Lékaři bez hranic nebo Červený kříž, a rozjeli se léčit do těch nejvzdálenějších koutů planety, nejsou neobvyklé. Ten Lenky Karahutové je jiný. Celý článek si můžete přečíst na: https://bit.ly/novinky-emoter

1f1ec-1f1e7_edited.png

The stories of doctors who joined large organizations, such as Médecins Sans Frontières or the Red Cross, and set out to heal in the farthest corners of the planet are not uncommon. Lenka Karahutova's is different. You can read the whole article at: https://bit.ly/novinky-emoter

bottom of page