top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

V Pawongu jsme ošetřili dalších 274 lidí

1f1ec-1f1e7_edited.png

We treated another 274 people in Pawong

Petr Janota

1. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Léky nakoupené, auto pronajaté, lékaři připraveni. Vyrážíme do Pawongu, na první místo našeho březnového výjezdu. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale i tak naši pomoc v Pawongu za jeden den vyhledalo 274 lidí, které jsme ošetřili, naočkovali a poučili je o ochraně zdraví. Další tři dny a další tři obce jsou před námi.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Medicines bought, car rented, doctors ready. We set off to Pawong, the first place on our March outreach. The weather wasn't too good for us, but even so, 274 people in Pawong got our help. We treated them, vaccinated and taught them about prevention. The next three days and three more villages are ahead of us.

Náš březnový výjezd jsme zahájili v Pawong Parish. Jde o vůbec první výjezd letošního roku, který podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Naše ředitelka Lenka je na místě se zbytkem ugandského týmu a společně mají v plánu ve čtyřech dnech navštívit čtyři obce, kde je ohlášen náš příjezd a lidé už čekají ve frontách na ošetření.
V Pawongu jsme ve čtvrtek poskytovali základní primární péči, ošetřovali rány, očkovali, předepisovali léky (často např. antibiotika na zánět močových cest, konjunktivitidu nebo základní léky pro léčbu bolesti), ale především jsme také edukovali místní v oblasti prevence a ochrany zdraví. Další náročné dny jsou před námi, tak nám držte palce.

We started our March outreach in Pawong Parish. This is the very first outreach of this year, which was supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Our director Lenka is on the spot with the rest of the Ugandan team and together they plan to visit four villages in four days, where our arrival has been announced and people are already waiting in lines for treatment.
In Pawong on Thursday, we provided basic primary care, treated wounds, vaccinated, prescribed medications (often, for example, antibiotics for urinary tract inflammation, conjunctivitis or basic pain medications), but above all, we also educated locals in prevention and health. Other challenging days are ahead of us, so keep your fingers crossed for us.

bottom of page