top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

První výjezd tohoto roku je už za pár dní

1f1ec-1f1e7_edited.png

The first outreach of this year begins in a few days

Petr Janota

17. 3. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Přesně za dva týdny se po roce opět vrátíme do okresu Nebbi v Ugandě a uskutečníme náš vůbec první letošní výjezd. Dalších pět nás potom čeká každý následující měsíc.

1f1ec-1f1e7_edited.png

In two weeks exactly, after a year, we will return to the Nebbi district in Uganda and make our first ever outreach this year. Another five await us every following month.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bylo možné uskutečnit poslední lékařský výjezd v březnu minulého roku. Letos díky postupující kontrole nákazy a podpoře Ministerstva zahraničních věcí můžeme v naší misi konečně pokračovat. Nejbližší výjezd se uskuteční během tamních oslav Velikonoc od 31. března do 3. dubna. Další výjezdy se nám podařilo naplánovat na každý měsíc až do září! Těšte se na zprávy přímo z první ruky.

Due to the deteriorating epidemiological situation, it was possible to make the last medical outreach in March last year. This year, thanks to the ongoing control of the disease and the support of the Ministry of Foreign Affairs, we can finally continue our mission. The next outreach will take place during the local Easter celebrations from March 31 to April 3. We managed to plan further trips for each month until September! Look forward to the news first hand.

bottom of page