top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

Lékařská péče za desetikačku: Podcast se spoluzakladatelem EMOTERu

1f1ec-1f1e7_edited.png

Medical care for a dime: Podcast with the co-founder of EMOTER

Tamara Fořtová

14. 9. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Spoluzakladatel EMOTERu Petr Janota popisuje, jak vypadá lékařská péče v Ugandě. Mluví i o své práci školitele v neziskovce Loono a jako bonus se dozvíte, proč by Petr chtěl mít svůj vinohrad a proč mu jeho vysněné povolání venkovského lékaře v něčem připomíná práci v Ugandě.

1f1ec-1f1e7_edited.png

EMOTER co-founder Petr Janota describes what medical care in Uganda looks like. He also talks about his job as a trainer in the non-profit Loono, and as a bonus you will learn why Petr would like to have his own vineyard and why his dream job of a country doctor reminds him of working in Uganda.

“V Česku je zdravotní systém velice dobrý. Pokud se mi něco stane, budu v Praze, tak je tady záchranka do pár minut. Pomůžou mi, odvezou mě do nejbližší nemocnice. A dostane se mi náležité péče. Pojištění má u nás skoro každý, protože je to povinnost. Což jsou věci, které jsou v Ugandě nepředstavitelné. Tam si člověk za všechno musí platit. I když by se to mělo oficiálně platit ze státního rozpočtu. Neoficiálně to funguje tak, že kdo nemá peníze, tak se k péči nedostane. Nemocnice znemožní chudý lidem, aby dostali jakoukoliv péči. V odlehlých oblastech není ani možné jít k doktorovi se zánětem močových cest. Lidé si to na jednu stranu nemohou dovolit, na druhou stranu by tam šli několik hodin nebo dní.”
Podcast si můžete poslechnout zde: bit.ly/PodcastPijavice

"The health care system in the Czech Republic is very good. If something happens to me in Prague, there is an ambulance within a few minutes. They'll help me, take me to the nearest hospital. And I get proper care. Almost everyone has insurance with us, because they have to. Which are things that are unimaginable in Uganda. There one has to pay for everything. Although it should be officially paid from the state budget. Unofficially, it works so that those who do not have money do not get care. The hospital will prevent poor people from receiving any care. In remote areas, it is not even possible to see a doctor with inflammation of the urinary tract. On the one hand, people can't afford it, on the other hand, they would go there for hours or days."
You can listen to the podcast here: bit.ly/PodcastPiavice

bottom of page