top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

Jen díky vám jsme spolu na Donio vybrali více než 55 000 Kč

1f1ec-1f1e7_edited.png

Only thanks to you we have raised over 55,000 CZK via Donio

Petr Janota

24. 5. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Za pouhých 35 dní se nám spolu s vámi podařilo vybrat takovou částku, která nám umožní uspořádat další výjezd do Ugandy. Rádi bychom tímto poděkovali všem 105 přispěvatelům, kteří to umožnili.

1f1ec-1f1e7_edited.png

In just 35 days, with you we have managed to raise an amount that will allow us to organize another outreach to Uganda. We would like to thank all 105 contributors who made this possible.

Celkem 105 z vás nás podpořilo částkou od 100 do 10 000 Kč. V průměru jste darovali 529 Kč a za 35 dní jste si vybrali z mnohých odměn, které EMOTER ve spolupráci s Donio nabídl. Mezi nimi byl např. videopozdrav z Ugandy, spolumoderování pořadu Napříč Afrikou, webinář o Ugandě, partnerství zveřejněné na webových stránkách, obrázek od dětí z Ugandy nebo večeře se zakladateli. Děkujeme všem, kteří nás sdíleli, podporovali nebo přispěli. Bez vás bychom to nedokázali. Zde se můžete podívat, jak se nám dařilo: https://www.donio.cz/emoter

A total of 105 of you supported us with an amount from 100 to 10,000 CZK. On average, you donated 529 CZK and in 35 days you chose from the many rewards that EMOTER offered in cooperation with Donio. Among them were, for example, a video greeting from Uganda, co-moderation of the program Across Africa, a webinar about Uganda, a partnership published on a website, a picture from children from Uganda or a dinner with the founders. Thanks to everyone who shared, supported or contributed to us. We couldn't do it without you. Here you can see how we did: https://www.donio.cz/emoter

bottom of page