top of page
1f1e8-1f1ff_edited.png

Česká běžkyně Marcela Joglová vydraží svůj dres a výtěžek daruje EMOTERu

1f1ec-1f1e7_edited.png

Czech runner Marcela Joglová will auction off her shirt and donate the proceeds to EMOTER

Petr Janota

27. 4. 2021

1f1e8-1f1ff_edited.png

Marcela Joglová doběhla minulý týden na maratonu v nizozemském Twente v čase 2:28:16 a splnila tak limit na olympijské hry. Vy máte teď jedinečnou šanci získat dres, ve kterém Marcela limit splnila.

1f1ec-1f1e7_edited.png

Marcela Joglová ran the marathon in Twente last week at 2:28:16 and thus met the limit for the Olympic Games. You now have a unique chance to get a shirt in which Marcela met the limit.

Na facebookové stránce Štrekaři (odkaz níže) probíhá až do 9. května 2021 jedinečná aukce. K události Štrekaři uvádí: Kdyby hrála Marcela fotbal, možná by svůj dres po závodě s někým vyměnila, nebo ho hodila nadšeným divákům... A kdyby existovala Síň slávy české atletiky, mohl tam ten dres teď viset... žádné kdyby ale neplatí, a proto teď máte šanci získat
originální dres Marcely Joglové, ve kterém překonala olympijský limit, třeba právě Vy!

Veškerý výtěžek z aukce půjde na konto organizace EMOTER, která pomáhá s lékařskou péčí v Ugandě, odkud pochází řada skvělých vytrvalců včetně světového rekordmana J. Cheptegeie. A jak se do dražby zapojit? Stačí napsat částku do komentářů pod příspěvkem na facebookové stránce Štrekaři. Pokud si nepřejete zveřejnit své jméno, pošlete zprávu na mjanousek@gmail.com a příhoz za vás bude doplněn anonymně. Aukce končí 9. května 2021
(odkaz na příspěvek: https://www.facebook.com/strekari.cz/posts/804996873733465)

A unique auction is running on the Štrekaři Facebook page until May 9, 2021. Regarding the event, the Štrekaři state: If Marcela played football, she might exchange her shirt with someone after the race, or throw it at enthusiastic spectators... And if there was a Czech Athletics Hall of Fame, the shirt could hang there now... and so now you have a chance to win the original shirt of Marcela Joglová, in which she exceeded the Olympic limit!

All proceeds from the auction will go to the account of the organization EMOTER, which helps with medical care in Uganda, where many great runners come from, including world record holder J. Cheptegei. And how to get involved in the auction? Just write the amount in the comments below the post on the Facebook page Štrekaři. If you do not wish to publish your name, send a message to mjanousek@gmail.com and the bid for you will be completed anonymously. The auction ends on May 9, 2021
(link to post: https://www.facebook.com/strekari.cz/posts/804996873733465)

bottom of page