top of page

NAŠE HODNOTY

Tým EMOTER má tři základní hodnoty, kterými se řídí a díky nimž se snaží také odlišit od ostatních organizací. Patří mezi ně transparentnost, udržitelnost a rovnoprávnost péče. 

TRANSPARENTNOST

Chceme, aby naši dárci a partneři věděli přesně, na co jejich peníze využíváme a díky tomu nám důvěřovali. Proto také EMOTER pravidelně zveřejňuje svou výroční zprávu, kde jsou uvedeny výsledky hospodaření za loňský rok. Mimo to je možné sledovat pohyb financí na transparentním účtu a také v rámci naší veřejné sbírky s jednacím číslem MHMP 1711425/2020, která je od 16. 11. 2020 schválena Magistrátem hlavního města Prahy.

UDRŽITELNOST

Práci EMOTERu představují 4 základní pilíře - Medical Outreach, Preventivní program, Vzdělávací projekt a Charitativní pomoc. Naším cílem je, aby byly všechny smysluplné a udržitelné do budoucna. Naším hlavním cílem je, aby jednoho dne naše pomoc v okrese Nebbi již nebyla potřeba.

 

MEDICAL OUTREACH

V oblasti Nebbi žije podle dostupných údajů něco okolo 350 000 obyvatel. Roční přírůstek tvoří v Ugandě 3,4 % a tudíž by v roce 2030 mohlo v Nebbi žít zhruba půl milionu obyvatel. Na takovou masu lidí připadají celkem 2 nemocnice, z čehož u jedné lze pochybovat o její funkčnosti. Ostatní lékařská péče je buď dobrovolnická nebo individuální. Druhým významným problémem je vysoká novorozenecká a celkově dětská úmrtnost. V této tabulce je uveden počet zemřelých dětí ve věku 0–4 let dle vybraných příčin v roce 2015. Myslíme si, že číslo je značně podhodnoceno a že v odlehlých oblastech úmrtí dětí nikdo nehlásí. Navíc daná čísla jsou nejspíš vedena v nemocnicích, které v Nebbi, jak již bylo zmíněno, téměř nejsou.

TAB_edited.jpg

Proto je naším dlouhodobým cílem vybudovat v Nebbi nejprve pobočku EMOTERu a později také nemocnici s porodnicí a školou pro porodní asistentky a zdravotní sestry. I nadále bychom pak vyjížděli do nejvíce odlehlých míst ošetřovat. Jedině tak je možné dlouhodobě a udržitelně řešit nekvalitní  péči v Nebbi. 

africa-1-_edited_edited.png

PREVENTIVNÍ PROGRAM

V rámci preventivního programu už momentálně probíhá při výjezdu očkování proti HPV, tetanu, zarděnkám a spalničkám. Každé dítě by teoreticky mělo mít očkovací průkaz, kam se uvádí, kdy bylo očkováno jakou vakcínou. HPV vakcína a očkování proti tetanu se v něm ale povinně neuvádí. Pro zabránění mnohonásobného očkování chceme vydávat dětem, které dosud nemají průkaz, naše vlastní očkovací průkazy, které natiskneme ve spolupráci s Copy General.

 

EMOTER si z výjezdů vede rozsáhlou tabulku se jmény a výkony u pacientů, abychom při dalším výjezdu mohli např. u HPV vakcinačního plánu naočkovat další dávku. Očkujeme vakcínou Gardasil (dříve známá jako Silgard). U dětí ve věku 9-13 let je schéma 0-6 měsíců, u dětí 14 let a výš je schéma 0-2-6 měsíců. Děti co průkaz nemají a odmítají, očkovat nebudeme. Snažíme se využít jejich dosavadní nebo vydat vlastní průkaz.

Dále se v průkazu uvádí i suplementace vitaminem A, který podáváme dětem 1x za půl roku v rámci prevence. Odčervení pomocí mebendazolu nebo albendazolu v různých dávkách podle věku probíhá také 1x za půl roku. Doporučuje se pro děti do 5 let, my ho chceme podávat všem, i dospělým.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Na program prevence navazuje edukační program, kdy chceme vést děti od útlého věku k lepšímu vzdělání o zdraví, abychom tak mohli některým nemocem nebo i neplánovanému rodičovství předcházet. Udržitelnost je nezpochybnitelná. Samo o sobě by mělo lepší vzdělání podpořit zlepšení zdravotního stavu. V tuto chvíli zjišťujeme, kolik je škol a dětí v oblasti Nebbi. Je možné, že tato čísla nikdo nezná a znát ani nebude. Proto si alespoň my povedeme záznam o proškolených třídách v různých školách, kde součástí edukačního workshopu bude i vakcinace proti HPV. U starších dětí nebo dospělých uvažujeme o propojení s testováním HIV.


Samotné testování na HIV provádíme již nyní, ale bojujeme s udržitelností, protože nejsme schopni nakaženým poskytnout, krom sdělení jejich stavu, adekvátní léčbu. Cílem je proto spolupráce s jinou organizací nebo nemocnicí, kterou právě domlouváme. Do budoucna bychom to rádi řešili naším střednědobým plánem, kterým je vybudování pobočky EMOTERu v Nebbi, kde by bylo možné pravidelně vydávat antivirotika a další léčbu. K HIV se také vztahuje náš edukační workshop o reprodukčním zdraví, kterým udržitelnost podpoříme.

ROVNOPRÁVNOST PÉČE

Třetí z našich hodnot zajišťuje, že EMOTER bude poskytovat péči všem, kteří ji potřebují, a to bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, vzdělání nebo sexuální orientace. Věříme, že každý člověk si zaslouží naši pomoc.

LÍBÍ SE TI NAŠE PRÁCE?

Podpoř naši činnost finančním darem nebo uspořádej benefiční akci, kde vybereš potřebné finanční prostředky. Možná vlastníš firmu nebo jiný podnik a chtěl by ses stát naším partnerem. Nebo tě napadlo přidat se do našeho týmu? Pokud ano, neváhej a zapoj se. EMOTER tvou pomoc potřebuje víc, než kdy jindy.

bottom of page