top of page

CHARITATIVNÍ POMOC

Kromě špatné zdravotní péče zápolí lidé v Ugandě také s dalšími problémy od chudoby a hladu až po nedostatek základních potřeb jako je pitná voda. Skrze náš dárcovský program shromažďujeme samostatné dárce i organizace, kteří nám pomáhají poskytnout potřebným jídlo, hygienické potřeby, oblečení, prostředky na školné a školní pomůcky.

KDE POMÁHÁME?

Zaměřujeme se jednak na pomoc individuální, tedy pokud nás někdo osloví s konkrétní potřebou, nebo pomáháme v místních sirotčincích. V některých z nich mají například děti školní pomůcky, ale nemají batoh a všechny učebnice jim poté promoknou při dešti. Dále jim dodáváme oblečení a potraviny.

WAKISO 7/2019

V červenci 2019 jsme zavítali do okresu Wakiso, kde jsme v sirotčinci v Matuze distribuovali pomůcky do školy, oblečení, fazole, mouku, sůl a mýdlo.

bottom of page